Sorsix

Градот: Skopje

Големина на објектот: 800

Година на завршување: 2016