Intellaquest

Градот: Скопје

Локација: С. Македонија

Големина на објектот: 290 m2

Година на завршување: 2022.

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување