Devsy

Градот: Скопје, Р. Македонија

Локација: Булевар Свети Климент Охридског 30

Големина на објектот: 340 m2

Година на завршување: 2020

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување