Codeflair

Градот: Скопје, Р. Македонија

Локација: 8 ударна бригада бр. 39

Големина на објектот: N/A

Година на завршување: 2019.

Производи кои се користени за овој проект

Во моментов нема избрани производи

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување