Codeflair

Градот: Скопје, Р. Македонија

Локација: 8 ударна бригада бр. 39

Големина на објектот: N/A

Година на завршување: 2019.

Производи кои се користени за овој проект

Во моментов нема избрани производи