Опис на производот

MEDIA:SCAPE е интеграција на мебел и медиуми. Проектиран е така што им помага на луѓето да се поврзат и да соработуваат, брзо и лесно.

Медиуми : телото е дизајнирано за интуитивно „ПРИБЛИЖИ СЕ И ПОВРЗИ СЕ“ искуство:

Отвори. Поврзете. Поделете.

Како функционира?

Отворете ги медиумите, поврзете го комјутерскиот „пак“ со лаптоп-компјутерот. Со притискање на „пакот“, секој од корисниците има можност она што го има прикажано на својот лаптоп, бргу и лесно да го сподели со сите присутни, така што таа содржина се прикажува на екранот кој е составен дел на MEDIA-SCAPE.

Media: Scape овозможува рамноправен состанок со размена на информации помеѓу неколку учесници. Таа ги организира  луѓето и информациите. Интеракцијата на протокот е поефикасна, со зголемување на удобноста и фокусот, а со самото тоа и продуктивноста.

Дефиниција на систем за видео конференции, овозможувајќи дистрибутивност на тимовите да ја видат содржината истовремено.

Преземете

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување