Steelcase

Опис на производот

Од конвенционалниот до неформалниот, Lagunitas Lounge System-от се прилагодува на промената на работните стилови и менувањето на работната положба. Со целосната колекција на маси и места за седење, Лагунитас го создава таканареченото ” третото место” насекаде, овозможувајќи мулти-модална поддршка и различен степен на приватноста со помош на високите и ниските панели. Единствената, артикулирачка перница на наслонот овозможува наслонување кон напред или кон назад. 67-те парчиња од колекцијата Lagunitas ви овозможуваат бескрајни можности за конфигурации, додека масите и елементите за седење нудат можност за приклучување на електрична енергија.

  • Фотеља, двосед или тросед
  • Единечна, двосед или тросед клупа
  • Ниски или високи панели
  • Работните маси, клуб масите и персоналните маси се достапни во различни димензии и висини.
  • SCS Indoor Advantage™ Златен сертификат за квалитет на воздухот во затворени простори.

Kategorija: Седење