Proton

Градот: Скопје, Северна Македонија

Локација: Скопје

Големина на објектот: 1000 m2

Година на завршување: 2022

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување