Primateks

Градот: Скопје, Р. Македонија

Локација: Avtokomanda, Skopje

Големина на објектот: 300 m2

Година на завршување: 2014