Primateks

Градот: Скопје, Р. Македонија

Локација: Avtokomanda, Skopje

Големина на објектот: 300 m2

Година на завршување: 2014

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување