6 PM

Градот: Скопје, Р. Македонија

Локација: Delovni centar Sectron, Skopje

Големина на објектот: 360 m2

Година на завршување: 2014