Опис на производот

RoomWizard е мрежно-заснован систем на закажување просторија кој ја решава дилемата за поврзување на работниците со просториите за одржување состаноци.

RoomWizard функционира со голем број календарски системи вклучувајќи ги Microsoft® Outlook® и Lotus Notes®.  Состаноците може да се управуваат беспрекорно преку мрежа, лаптоп или паметен телефон. Кога работниците ќе најдат отворен простор за состаноци, тие може веднаш да го резервираат и да почнат со работа.

RoomWizard дури и го следи искористувањето на просторот со аналитичката конзола која ги мери и објавува начелата за резервација. И за едноставно управување на системот, административната конзола им овозможува на системските менаџери да ги конфигурираат, обновуваат и надгледуваат сите нивни RoomWizards од еден интерфејс.

SnapWizard апликацијата од Steelcase ги препишува забелешките од екранот за запишување текст, се поврзува со RoomWizard и ја испраќа содржината директно на учесниците на состанокот. Во моментот само за iPhone.

Карактеристики и придобивки

  • 7″ кондензаторски екран на допир – прилагодува резервација за просторија или презема просторија за важен состанок
  • Вградениот мрежен сервер им овозможува на корисниците да најдат и да резервираат просторија од кој било мрежен персонален компјутер
  • Статусни светилки – црвените или зелени светилки покажуваат достапност
  • Старт копче – автоматски ослободува просторија доколку не се појават корисниците
  • Аналитичка конзола – евидентира зафатеност на просторија и модели за резервација, потоа дава извешати за да обезбеди увид за искористување на просторот
  • Административна конзола – управување, конфигурирање и надгледување на сите RoomWizards од еден интерфејс
  • Користете го RoomWizard како самостоен систем, или како лесно резервирање на просториите со постоечки систем на резервација како што е Microsoft® Outlook®, Lotus Notes®, или други софтверски системи
  • Гаранција – 3 години (вклучувајќи го екранот на допир) со опција за 5 години

Категорија: Smart Solutions

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување