Опис на производот

Мобилно АВ решение за големи настани
Artome X30 со својот дизајн ги елиминира каблите и инсталирањето на аудиовизуелната технологија, што е предизвик, особено во простории за големи настани.

Ласерскиот проектор Epson произведува видлива светлина до 15.000 лумени, што е доволно дури и за најпредизвикувачките потреби, како и за светли простори. Вградениот звучен систем произведува доволно звучен притисок за стотици луѓе. Artome X30 е исто така компатибилен и со надворешни звучни системи.

Наједноставно решение за искуството
Artome X30 е дизајниран за корисници кои немаат техничко искуство и опрема. Системот се стартува со притискање на копче, а контролната табла ги содржи најчесто користените контролни копчиња. Лаптопот или мобилниот уред се поврзани безжично или преку кабел.

Сликата и звукот може да се оптимизираат за простори со различни големини. АВ технологијата оптимизирана за сала за фитнес и вежбање може да биде наменета за конференциска употреба без потреба од репрограмирање или инсталација.

Секој простор го претвора во простор за имагинација и искуство
Artome X30 ја трансформира салата за вежбање во простор за прослави и лоби за изложби. Истиот производ може да се користи за неколку различни намени.

Во фазата на проектирање, излезот на светлината на ласерскиот проектор се одредува според барањата на осветленоста во просторијата и големина на сликата од четири различни опции помеѓу 7.000-15.000 лумени. Звучниот систем може да се прошири за да ги задоволи потребите на настанот со избирање на соодветни врски и карактеристики за решението.

Поевтина и побрза конструкција
Ги намалува вкупните трошоци за поставување на инсталацијата, бидејќи АВ технологијата го елиминира поставувањето а дизајнот не бара посебна стручна подготовка.

Цената на монтажното решение е секогаш однапред позната. Artome ќе се произведе во договореното време, бидејќи неговата испорака не е засегната од надворешни добавувачи.

Artome X30 не влијае на животниот циклус на градежните или просторните решенија, за разлика од фиксната АВ технологија. Со добар дизајн, просторното опкружување може да се промени без ограничувањата предизвикани од технологијата.

Категорија: Smart Solutions

Преземете

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување