Опис на производот

Нека биде светлина

DEKO MG двојно застаклените модули може да ги трансформираат традиционалните системи на преградни ѕидови исполнувајќи го работниот простор со светлина и придонесувајќи за интерес и интеракција.

DEKO MG модулите се високо квалитетни, без прашина, однапред составени и подготвени за вградување штом пристигнат на градилиште. Компатибилни се со DEKO PVи DEKO PF и се засновани на истата пост-конструкција, па може да се вградуваат без потреба од какви било модификации на самото место.

DEKO MG во целост може да се користат повеќе пати и може да се вградуваат како посебни модули или така што ќе градат непрекинати застаклени ѕидови. ДоколкуDEKO MG не е дел на основната фаза на на изградба, модулите може да подоцна да се вградат со минимална  непријатност.

Категорија: Стаклени прегради

Преземете