Steelcase

Опис на производот

DEKO FG2 – Двојно застаклена преграда со висок степен на акустична заштита, речиси 99,9% од стакло

  • Двојнo индивидуални модули
  • Неколку опции за поврзување на модулите
  • Неколку видови на врати
  • Специјално развиен систем на двојно застаклени врати
  • Модули на стакло со различна широчина
  • Можна е апликација/примена на бренд фолија на стаклото
  • Одржување на чист простор помеѓу два слоја на стакло
  • Сертификат за одржување на квалитетот на воздухот во затворен простор
  • Висок степен на звучна изолација
  • Демонтажни со можност за повеќекратна употреба
  • FG2 системот на стаклени прегради е формиран со еволуцијата како единечна DEKO FG стаклена преграда, со тенки алуминиумски профили. Решението FG2 до неодамна ги задоволуваше двата некомпатибилни концепти: чисто решение без многу алуминиумски профили и високо ниво на акустика.