Опис на производот

Дневното светло има важна улога во обезбедување на добар амбиент, на работниот или рекреативниот простор. Трендовите во решавањето на ентериерите драматично се развиваат во последните неколку години оставајки мали слабо осветлени канцеларии на корист на големите отворени простори со оптимално користење на природното светло, унапредување на удобноста, задоволство од работата како И комуникацијата.

 DEKO FG- формира простран и атрактивен амбиент во големи и мали соби во структурата на ново – концепираните или веќе постоечките простори

Системот е флексибилен и прилагодлив да ги задоволи индивидуалните потреби по висина и по големина на модулите. како и потребата за приватност.

Категорија: Стаклени прегради

Преземете

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување