Опис на производот

За флексибилност и функционалност

Решенијата со флексибилни прегради се значајни за современите градби. Брзината и леснотијата на вградувањето и демонтажата се од голема важност за максимално искористување на достапниот канцелариски простор.

DEKO PV е флексибилен и функционален, при што има можност за адаптација на преградни ѕидови така што ќе одговараат на сите видови згради.

DEKO PV е одличен избор, бидејќи дава јак и стабилен ѕид од гипс-картон кој може да се вгради одеднаш. Системот исто така има исклучително конкурентна цена.

DEKO PV компонентите може да се употребуваат повеќе пати, а соодветните стаклени преградни ѕидови и врати може да се постават како во текот на самото вградување, така и дополнително. Измените може да се извршат со минимално нарушување на завршната обработка на околните површини.

Категорија: Системски прегради

Преземете

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување