Опис на производот

Алтернатива за конвенционални ѕидови од гипс-картон

Иако застаклените преградни ѕидови станале составен дел на современото опремување, се зголемува побарувачката за системи со преградни ѕидови со дискретни детали.

DEKO PF е систем на преградни ѕидови без профили кој е конструиран на ист начин какоDEKO PV, со тоа што тенките алуминиумски профили се заменети со дискретен тенок спој или спој со коси рабови, што му дава минималистички изглед на преградниот ѕид.

DEKO PF е флексибилен и функционален, при што има можност за адаптација така што ќе одговара на сите видови згради.

DEKO PF е одличен избор кога е важно да се има што помалку детали. Тоа е готов преграден ѕид кој ја дава саканата сила и стабилност. Исто така лесно се вградува и има исклучително конкурентна цена.

Компонентите на DEKO PF може да се употребуваат повеќе пати, а соодветните стаклени преградни ѕидови и врати може да се постават како во текот на самото вградување, така и дополнително. Измените може да се извршат со минимално нарушување на завршната обработка на околните површини.

Категорија: Системски прегради

Преземете