Steelcase

Опис на производот

Склоплив преграден ѕид од  99.9 %стакло

Транспарентниот, DEKO FV Glass стаклен склоплив преграден ѕид е вистински избор за поделба, на пример, на канцеларија, каде што не постои директно барање за звучна или огноотпорна изолација.

Нашиот стаклен склоплив преграден ѕид може да се вгради заедно со полнипреградни ѕидови или како дополнување наDEKO FG стаклените преградни ѕидови кои ја изедначуваат целата декорација на ентериерот со користење само на единечни застаклени преградни ѕидови.

Преземете