Опис на производот

Подно стакло со огноотпорна класификација

DEKO HG Fire подното стакло овозможува премин на дневна светлина низ долните катови, што овозможува користење на дневна светлина на места во зградата каде што претходно тоа не било можно.

Превземи