Steelcase

Output Loop & Lines колекција

Opis proizvoda

Output колекцијата содржи три линии во колекцијата, кои претставуваат различен дизајн, без разлика дали се користат заедно или самостојно.

Свежата палета на бои како и разновидноста на текстурите овозможуваат неутрален дизајн, како и иновативни, креативни изведби. Тоа со сигурност ја прави колекцијата Output Loop & Lines соодветна за широк спектар на комерцијални и јавни простори.