On Line колекција

Опис на производот

On Line колекцијата, која е специјално дизајнирана да дејствува заедно со Off Line колекцијата како пристапна или преодна подна облога, е освежена со нови бои правејќи ја лесна за комбинирање со широкит спектар на Interface колекциите.