Global Change колекција

Опис на производот

Природата континирано ни нуди различни средини и не стимулирани на различни начини. Изградени простории можат да понудат исто така различни видови, правејќи средини кои што кореспондираат со активностите кои заземаат место во истиот.

Global Change ја проширува нашата библиотека со нови бои, шари и текстури – различни елементи кои што можат да се комбинираат за да креираат кохезивен свет. Класична понуда на Interface, која што е инспирирана од природата, со структура за модуларен систем. Оваа колекција е нов израз за биофиличен дизајн, со понуда на различни искуства, голема палета на бои, шари, текстури, форми. Оваа глобална колекција вклучува седум вида на подни облоги во двете квадратни и правоаголни летви, од органски до јасни дизајни. Четири продукти црпат инспирација од познати органски шари: Glazing и Shading се креирани според сенките во шумата, Ground и Raku пак претставуваат различни типови на земја. Progression I, II и III се делот што спојува една идеја со друга, беспрекорно.

Global Change е достапна и прозиведена на глобално ниво во Азија, Севрена Америка, Австралија и Европа.

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување