Опис на производот

ПРЕНОСЛИВИ

Со тенки рабови и двострана површина за пишување, лесните бели табли (полесни од 4кг) се многу лесни за поместување.

САМОСТОЕЧКИ

Повеќе наменскиот држач служи како држач и постоње за табли и дисплеи. Неговите куки може да служат за држење на додатоците на Flex колекцијата.

 

ЅИДНИ

Ѕидната шина има две траки кои овозможуваат поставување на содржините во два реда, со можнот за едноставна и брза замена на таблите.

ВГРАДЕНИ

Белите табли може да бидат употребени за визуелен приказ вградени на држач, количка, ѕид или акустични прегради.

Категорија: Steelcase Flex & Roam

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување