Steelcase

Опис на производот

Unframed Shields се самостоечки прегради кои неприметно се вклопуваат во работното опкружување и помагаат да се создадат приватни поделби во просторот.

 

Висина: 1500 мм

Ширина: 1000 мм

Длабчина: 2 мм