Опис на производот

Unframed Shields се самостоечки прегради кои неприметно се вклопуваат во работното опкружување и помагаат да се создадат приватни поделби во просторот.

 

Висина: 1500 мм

Ширина: 1000 мм

Длабчина: 2 мм

Категорија: Просторни решенија

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување