Steelcase

Опис на производот

FreeWall2 преградната плоча е паметен начин да го организирате и обликувате вашиот работен простор, без просторна архитектура. Тоа е слободно стоечки ѕиден елемент кој може да служи како раздвојувач на ѕидовите, за поделба, служи како полици, простор за сите ваши технолошки примени, врска помеѓу работните станици итн. Претставува совршено решение за одвоен работен стил и примена.

– Оформување на просторот: FreeWall2 е лесен за конфигурирање и реконфигурирање на вашиот простор

– Го прави работниот простор флексибилен: Поместувајте ги бироата независно и менувајте ги начините на работа од поединечен до заеднички без мака.

– Оптимално уредување на каблите:FreeWall2 обезбедува ефективно уредување на кабли кое обезбедува подобра поврзаност и оптимални услови.

Преземете