Опис на производот

MEDIA SCAPE LOUNGE е алтернативно решение за седење, во однос на традиционалните елементи во чекалните. Луѓето можат да се движат, работат во различни положби и неформално да комуницираат. Во комбинација со различни работни медиуми, им овозможува на корисниците да се служат со истите во неформална положба.

Со тоа се овозможува заедничка тимска неформална работа, посебно ако се користи комбинација со ниско поставени седишта.

– Ова решение поддржува различни положби што иницира поголема продуктивност на корисникот и негова ефикасност.

– Со комбинација на различни елементи може да се зачува простор и да се зголеми степенот на искористеност.

Преземете

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување