Steelcase

Опис на производот

Слободна комбинација на заоблените и линеарни форми која води кон создавање на кривулеста форма, што е толку карактеристична како и функционална: е концептот на Луна.

Поборниците на рецепцијата, бесконечните решенија кои може да се постигнат преку овој проект, нудат доволно простор за операторите и посетителите, благодарение на широкиот асортиман на наизменични вертикални елементи, индивидуализирани со ad hoc дизајнирани светилки. Разновиден е и изборот на финалната обработка: од едноставноста и чистината на белата боја и алуминиумот, до топлината на дрвената текстура.