Steelcase

Опис на производот

STEELCASE рецепциите се на високо естетско ниво и оставаат добар прв впечаток за посетителите и вработените подеднакво. Истовремено, нашите приемни рецепции ги обезбедуваат сите карактеристики на современо работно место. Тие го поддржуваат најновиот приемен дел и нивниот дизајн е оптимизиран за тимска работа.