Opis proizvoda

Attesse P70 претставува врв во ексклузивниот канцелариски мебел, дизајниран како би создал инспирација кај менаџерските и конференциски зони.Attesse P70 го комбинира искуството на креирање избрани материјали, сјајни површини и не`рѓосувачки челик. Исто така поседува технички компоненти кои допринесуваат за ефективна комуникација. Со своите бироа, основи, табли и плакари,Atesse P70 претставува почетна точка за бројни и занимливи решенија за уредување на просторот.

Kategorija: Менаџмент