Steelcase

Опис на производот

Ego овозможува менаџерското опкружување да биде средина во која заедно живеат неколку аспекти: технологијата, дизајнот, работата и благосостојбата.

Walnut, Ebony или Wenge, со нивната топлина и вредност, на овој проект му даваат индивидуалност, подеднакво збогатена со ексклузивен избор на елементи и додатоци. Менаџерското биро може да ги поддржи заеднички активности и сосатноци, секогаш во услови на природен напредок.

Kategorija: Менаџмент