Steelcase

Опис на производот

Highway System е ѕиден систем со статични и подвижни бели табли и хартии. Тој овозможува прикажување на информации и лесно преуредување. Системот покажува информации „на хартија“ и истовремено дигитални информации. H. System исто така интегрира мали елементи за складирање, лесен пристап до ситни материјали, како што се моливи, гуми итн.

Системот овозможува инсталација на различни решенија, подеднакво конфигурира и комбинирано: подвижни плочи, статички плочи и прибор – комбинација на статички и подвижни плочи.HSystem нуди едноставна интеграција наLCD екранот чија максимална големина е од 52.