Опис на производот

Flip Top Twin е интелигентна и флексибилна маса за состаноци или за тренинг простории. Flip Top Twin е многу интуитивна: површината може да се превртува на двете страни. Кога површината ќе се преврти, масата може да се чува и при тоа да не зазема голем простор.

Предности и карактеристики:

  • Flip Top Twin овозможува лесна и брза инсталација, реконфигурација и демонтажа по употребата.
  • Однапред наместената електрификација овозможува брза инсталација и лесен кориснички пристап до електрична енергија.
  • Некои од рачките имаат двојна функција со цел да се избегне ненамерна употреба.
  • Одржливост: Flip Top Twin е 99% од рециклирачки материјали и не содржи опасни материи.

Различни верзии:

  • Маса за состаноци
  • Финална обработка од фурнир за менаџерските маси
  • Површината е достапна во 5 форми со различни големини

Преземете