Опис на производот

NODE работната столица е дизајнирана за потребите во училница. Таа нуди удобност, флексибилност и складирање. Таа поддржува брз и премногу јак премин помеѓу предавањата заснован на поединецот и на тимот врз основа на начинот на учење.

  • Преместување: NODE е мобилна и им овозможува подвижност на корисниците
  • Соодветност: Node е дизајнирана со прилагодлива лична работна површина, прилагодувајќи се на различните големини на ученикот.
  • СкладирањеВо основа нуди решение за ранци и наслоните за раце може да овозможат складирање.  
  • Поврзување: NODE работната столица овозможува брз премин од еден во друг режим на настава.
  • Одржливост: NODE до 75% во однос на масата е погодна за рециклирање.
  • Различни верзии: во 5 различни бои

Преземете

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување