Опис на производот

Ова е прва работна столица дизајнирана да ја поддржи нашата интеракција со новите технологии, иснпирирана од движењата на човечкото тело и креирана во склад со начинот на кој работиме денес.

Технологијата е најголема поединечна сила која го менува начинот на кој работиме денес, живееме и се однесуваме. Новите, многубројни уреди кои ги користиме во текот на работниот ден ни дозволуваат да поминуваме низ разни задачи несметано и често. Gesture е првата работна столица дизајнирана да ја поддржи нашата интеракција со денешните технологии.

Преземете

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување