Steelcase

Опис на производот

Flexbox канцеларискиот плакар ќе им  служи на сите ваши потреби (вчерашни, денешни и утрешни)!

Размислете за можностите:

– Достапен е во различни големини (40 x 40 x 40cm i 80 x 40 x 40cm)

– Може да служи за поделба на просторијата

– Променлив е (може да биде со различни опции)

– Лесно се составува без никаков алат

– Расте со вас и вашата работа

Преземете