Steelcase

Opis proizvoda

Економичен, овој кабелски држач овозможува на четири нозе да циркулира електричната енергија и мрежата на кабли од подот кон работната површина.