Опис на производот

Овие метални самостоечки структури овозможуваат достапност на заштитните и хигиенските алтки, во канцеларијата и опкружувањето.

 

Recycling Dispenser

Висина: 1000 мм

Ширина: 350 мм

Длабочина: 250 мм

 

Display Dispenser

Висина: 850 мм

Ширина: 350 мм

Длабочина: 200 мм