Steelcase

Опис на производот

Конекторите овозможуваат лесен начин опремата да се поврзе со бирото. Можно фиксирање: Forward Bridge или пост.

– Посебна кодифицирана конфигурација. Останати конфигурации се исто така достапни.

– Можни поврзувањафранцуско/белгиска, шуко и британска

– Тело во алуминиум

– Инјектирана стопена пластика (нетранспарентна со алуминиум)

– Спаѓа под BSI 5733 стандарди

Преземете