Steelcase

Опис на производот

Конекторите овозможуваат лесен начин да се поврзе опрема со бирото. Можно фиксирање: Slatwall или C-clamp

– Основна конфигурација: 2 приклучници и 2m кабел

– Можна конфигурација: произволен број видови на поврзување и должина на кабел

– Можни поврзувања: француско/белгиска, шуко и британска

– Конекторите се достапни во Cat.5 и 6 (стандарди)

– Останати поврзувања: VGA и Audio

– Спаѓа под BSI 5733 стандардите

– Тело во алуминиум

– Модулирана пластика

Преземете