Steelcase

Опис на производот

Рака за монитори со рамен екран – Едноставна артикулација! Прифатлива ситуација е онаа која дозволува едноставно подесување на висината и заштеда на простор. Оваа рака со едноставна артикулација е дизајнирана за голем број прозорци (максимална длабочина од 800mm). Се фиксира со С-клема со 25-30mm бироа. 

Преземете