Steelcase

Опис на производот

Divisio Name Tag овозможува интуитивен и непосреден начин на сигнализација за користење на работните површини или елементи за складирање.