Steelcase

Опис на производот

Многу повеќе од кутија за сместување едноставен прибор за ефикасна организација на вашиот работен простор и лесен пристап до личните и заеднички информации.

– Вашите документи и прибор се при рака.

– Флексибилно може лесно да биде фиксиран и сместен во рамките на просторот за складирање.

– Естетски уредени свијоци со заоблени рабови.