Опис на производот

FUSION Bench канцелариските бироа се едноставно и флексибилно решение. FUSION Bench ги обединува работните површини, плакарите, организацијата на работниот простор и каблите.

FUSION Bench канцелариските бироа се предвидени за кооперативна работа, нудејќи одделни примени за корисникот, многу прилагодливи за неговите потреби.

Опција со лизгачка површина

Димензии на бирото – достапно во различни димензии

Неколку опции за организација на кабли

Решенија за индивидуално или заедничко складирање на податоци (плакари)

Решенија за визуелно и акустично одвивање на работниот простор во отворен простор

Едноставно за монтажа и демонтажа.

Категорија: Канцелариски бироа