Опис на производот

Frame Four работното биро овозможува комплетно работно место за вработените кои најчесто се во движење и оние кои вообичаено седат. Ефикасна недвижност во работните простории која ја поддржуваа технологијата и алатките.

ФОКУСИРАЊЕ. ТИМСКА РАБОТА. КОНФЕРЕНЦИИ.СОРАБОТКА

Работата е серија на прилагодувања. Се движиме од поединечна работа кон работа во групи, од соработка кон индивидуален фокус.

FrameFour ја прави транзицијата практично полесна, обезбедувајќи конзистентен екосистем на места кои поддржуваат повремени или постојани состаноци низ целиот работен простор.

Категорија: Канцелариски бироа

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување