Опис на производот

Совршена рамнотежа помеѓу дизајнот и изведбата на Potrero415 light е прилагодена за  спонтани и неформални места за собирање на работно место.

Со истиот карактеристичен дизајн на оригиналната серија Potrero415, стоечката и седечката верзија на light е поедноставена со потенoк размер и поедноставна структура за меѓупростори и помали простории. Оваа серија маси овозможува поголема флексибилност при дизајнирање на различни простори за состаноци со една колекција.

Цврсти и природни материјали со дизајн внесуваат пософистицирано чувство за работата. Дрвото во суштина зрачи со топлина и дава карактер на работниот простор и создава позитивни емоционални врски.

Категорија: Coalesse

Преземете

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување