Во организациите од целиот свет, луѓето се соочуваат со сосема нови проблеми кои бараат споделување на информациите и на знаењето на потполно нови начини. Од сите вистински причини, соработката стана голем мотор за напредокот и иновациите. Иако работните места денес го прават тоа навидум лесно за луѓето да соработуваат, повеќето лидери остануваат незадоволни од темпото и зачестеноста на откритијата.

Несигурни во тоа што би требало следно да се направи, тие вработуваат нови таленти, прават трендовски групни простори, додаваат технологија или ги засилуваат напорите, но тимот за обука сé уште не ги гледаат придобивките што тие ги посакуваат.

Парадоксално, што повеќе напори до поуспешна соработка ,само ја прави полоша ситуацијата. Новото Steelcase истражување покажа дека, додека заедништвото при работа е од витално значење за создавање на вредноста, во истовреме е и убиец на таа креативност.

Во целиот свет, премногу интеракција и не доволна приватност ги достигна кризните пропорции, со земање на данок од работничкитата креативност, продуктивноста, ангажманот и благосостојбата.

Несомнено, успешната соработка бара давање меѓусебно лесен пристап за соработка. Но, тоа исто така, бара да на секој поединец му се обезбеди време и место да се фокусира и надополнува, а многу работни места денес не гледаат на приватноста како неопходност.

Kriza-privatnosti

Повеќе од кога и да е, работниците одат во јавност со поплаки за нивниот недостаток на приватност на работа. Блоговите и онлајн виртуелните простории за разговор се полни со монолози за тоа што е секојдневниот живот во работното место од отворен тип: колку е лесно да се дефокусираш, колку стресна може да биде средината и колку е тешко да поединецот да ја заврши работата. Многумина велат дека тие буквално не можат да ги слушнат мислите. Гледајќи можност, еден бренд за слушалки започна рекламирање на своите производи, како начин да се слушне вашата омилена музика или едноставно да се слушне звукот на тишината, наместо на вашите соработници. Но, она што на рекламата не се кажа е дека носењето слушалки доведува до намалување на луѓето од слушање и ангажирање во разговори кои би можеле да бидат корисни за нивната работа, со што се елиминира потенцијалната предност што просторот за работа од отворен тип ја обезбедува.И аудио одвлекување на вниманието е само дел од проблемот.

Една неодамнешна студија на Steelcase на работното место спроведена од страна на глобалната компанија за истражување на Ipsos на повеќе од 10.500 работници во Европа, Северна Америка и Азија потврдува дека недоволната приватност на работното место е проблем во целиот свет. Резултатите од анкетата покажуваат дека да се биде во можност да се сконцентрирате, да работите во тимови без да бидете вознемирувани или да изберете каде да работите врз основа на задачата често се незадоволените потреби.

Сепак, 11% од работниците кои имале поголема приватност и се позадоволни со нивното работно место целокупно исто така, се и најмногу ангажирани. Спротивно на тоа, вработените кои се многу незадоволни од нивната работна средина се најмалку вклучени. Оваа студија ги потврдува забелешките од страна на истражувачите на Steelcase: Работното место има многу реално влијание врз ангажираноста на работниците.

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување