Savetovanje
Savetovanje

Консултации за
работниот простор

 

Нашите консултанти за работа ги слушаат и ги разбираат потребите на вашите вработени и целиот бизнис, за да можат да предложат целосно прилагоден концепт за работно место што ќе ја зголеми продуктивноста на вашиот персонал и на крајот деловните резултати.

Уживаме да работиме со клиенти во процесот на креирање, затоа нашиот пристап ќе ве води низ следните клучни чекори:

Анализа

Анализирање на вашите и деловни потреби преку разговор со клучните членови на општеството со цел поставување јасни цели и барања.

Евалуација

Еваулирање згради и локации заради проверка на компатибилноста според вашите потреби пред да се обврзете на договор за закуп.

Развој

Ние развиваме просторно планирање во насока на наоѓање на вистинскиот простор.

Сигурност

Обезбедување функционално и квалитетно извршување на градежните процеси.

Проценка

Проценка на буџетот за ваша безбедност во сите сегменти на проектот и вкупната планирана инвестиција.

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување