Human-Nature

Што е “Human Nature”? Тоа е повеќе од само едно поврзување. Циклус создаден од прекрасни идеи. Тоа го инспирира верувањето дека местото каде креираме може да влијае на тоа што го креираме – дека дизајнот треба да има бескрајни можности. Тоа е Skinny plank која креира нови можности, каде одржливиот развој не е опција туку барање. Kога геометријата ќе се спои со природата, се создаваат прекрасни работи. Обликување на идеи, во простории со сите големини.

Поглед колекција »