Steelcase
  • Преградни ѕидови

    Скандинавски дизајн Деко партиции има широк опсег за да одговараат на сите типови на згради, нови и стари. Во Данска, Деко е еден од најголемите производители од областа на комерцијални, индустриски, институционални и јавниот сектор.