ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ И КОЛАЧИЊА

Општ закон за заштита на податоци

ГДПР е Општ закон за заштита на податоци кој се применува од 25 мај 2018 година. Закон за имплементација на Законот е донесен на 27 април 2018 година.
Заштитата на лични податоци е една од основните задачи кои ГДПР ги става пред организациите, независно дали станува збор за лични податоци на корисниците или пак на вработените. Организациите мораат во секој момент да знаат: да ги лоцираат личните податоци, за која цел се потребни и до кога можат да се употребуваат.
Од мај 2018 година, стапи на сила нов пропис за заштита на личните податоци, со кој се заштитуваат личните податоци на корисниците, клиентите и вработените. Delight office solution со својата Политика за заштита на приватноста определи кои податоци на корисниците и клиентите се собираат, на кој начин се обработуваат, за која цел се употребуваат, како и кои права ги имаат корисниците во врска со изнесување на лични податоци.
Во продолжение можете во целост да ја прочитате Политиката за заштита на приватноста на Delight d.o.o., да ни поставите прашање поврзано со заштита на приватноста.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

Делигхт ДООЕЛ многу сериозно ја сфаќа приватноста на Вашите податоци. Нашата Политика за заштита на приватноста е направена за да бидете информирани за нашата пракса во врска со собирање, употреба и откривање на податоците кои ги оставате директно во Делигхт или преку пристапување на интернет страната www.delightoffice.mk. Ве молиме внимателно да ја прочитате и да се запознаете со правилата на истата, бидејќи било какво користење на оваа интернет страна, подразбира Ваше прифаќање на условите наведени во овој документ. Со пристапување на оваа интернет страна, Вие потврдувате дека сте согласни со обврзниот карактер на оваа Политика за заштита на приватноста и давате согласност Вашите податоци да се собираат, употребуваат и откриваат во склад со оваа Политика за заштита на приватноста

Информации кои можеме да ги собираме и обработуваме

Информации кои можеме да ги собираме и обработуваме се следните:

 • информации за лична идентификација, како што се име, презиме, поштенска адреса, е-маил адреса, телефонски број (во понатамошниот текст: лични податоци)
 • информации кои се однесуваат на Вас, но не Ве идентификуваат како личност (пр. ИП адреса)
 • информации за Вашата интернет конекција, опремата која ја користите за пристапување кон нашата интернет страна и деталите за употреба.

Начин на собирање информации

Ние ги собираме податоците за Вас на неколку начини: директно кога Вие ни ги доставувате, по автоматизам додека ја користите интернет страната или пак од трети лица, како што се нашите деловни партнери.

Ги собираме само оние лични податоци кои Вие сакате да ни ги доставите или оние кои се неопходни како би можеле да Ви обезбедиме услуги или да ги унапредиме истите. Вие не сте обврзани да ни доставувате никакви лични податоци, но во таков случај постои можност да бидете спречени да ги користите сите содржини на интернет страната. Директните лични информации како што се име, презиме, адреса, е-маил адреса, телефонски број и слично, ги собираме само доколку Вие ни ги доставите.

Лични податоци

Личните податоци кои ги собираме на нашата интернет страна или преку неа, може да опфатат информации кои Вие ќе ги наведете:

 • преку пополнување или користење на било кој формулар на интернет страната (пр. „контакт“, „комуникација“, пријава за „Newsletter“ или во одделот „За архитектите“),
 • со барање за дополнителни услуги,
 • преку пријавување на конкурс или промоција под наше покровителство,
 • преку пријавување на проблем на нашата интернет страна,
 • други информации кои ќе ни ги доставите на било кој начин.

Личните податоци кои ги собираме на нашата интернет страна или преку неа, може да опфатат и евиденција и копии на наши меѓусебни преписки (вклучувајќи и е-маил адреси), доколку не исконтактирате, преку Ваши одговори во анкетите кои ќе Ве замолиме да ги пополните поради истражување, како и преку Вашите пребарувања на нашата интернет страна.

Автоматско собирање на податоци

Додека ја користите интернет страната, по автоматизам можеме да собираме Ваши податоци кои вклучуваат детали за користењето, ИП адреси и информации собрани преку „колачиња“, веб светилници и други технологии за следење. Со пристапот на нашата интернет страна Вие давате согласност да можеме автоматски да ги собираме и обработуваме наведените податоци.

Информациите кои можеме да ги собираме автоматски, со Вашиот пристап на интернет страната, додека ја пребарувате и сте активни на истата, се однесуваат на Вашата опрема, активностите и обрасците за пребарување, вклучувајќи и:

 • Детали за Вашата посета на нашата интернет страна, вклучувајќи и податоци за сообраќајот, локацијата, евиденцијата и други податоци за комуникацијата и изворите кон кои пристапувате и кои ги користите на интернет страната,
 • Информаци за компјутерот и интернет конекцијата, вклучувајќи ја и Вашата ИП адреса, оперативен систем и видот на пребарувач.

Информациите кои се собираат автоматски се статистички податоци. Тие ни помагаат да ја унапредиме интернет страната и да понудиме подобра и персонализирана услуга, со тоа што ни овозможуваат да го процениме бројот на нашите посетители и нивните обрасци за користење на страната, да ги зачуваме информациите за Вашите преференцијали. На тој начин можеме да ја прилагодиме интернет страната кон Вашите интереси, да го забрзаме Вашето пребарување, да Ве препознаеме кога повторно ќе ја посетите страната, да направиме анализа како корисниците ја користат нашата интернет страна за интерни потреби во областа на маркетингот и истражувањето.

Колачиња и други технологии

Технологиите кои ги користиме за автоматско собирање на податоци може да опфатат:

 • Колачиња (или колачиња пребарувачи). Колаче е мала датотека која се наоѓа на хард дискот на Вашиот компјутер. Вие можете да ги одбиете преку соодветно подесување на Вашиот пребарувач. Меѓутоа, доколку ја одберете оваа опција, можеби нема да можете да пристапите кон одредени делови на нашата интернет страна. Доколку не ги подесите опциите на пребарувачот да не прифаќаат колачиња, нашиот систем ќе постави колачиња кога ќе ја посетите нашата страна со помош на пребарувач.
 • Флеш колачиња. Одредени функции на нашата страна можат да користат локално сочувани елементи (или флеш колачиња) за собирање и складирање на информации за Вашите желби и навигација кон нашата интернет страна, од неа како и на неа.
 • Веб светилници. Страниците на нашата интернет страна и нашите е-маилови може да содржат мали електронски датотеки познати како веб светилници (се нарекуваат и чисти гифови, пикселни маркери и гифови со еден пиксел) кои овозможуваат да ги преброиме корисниците кои ја посетиле таа страна или отвориле е-маилови, како и собирање на други статистички податоци во врска со страната (на пример, означување на популарноста на одредена содржина на интернет страната и проверка на интегритетот на системот и серверот).

Како ги користиме Вашите информации

Информациите кои ги собираме за Вас или кои Вие ни ги доставувате, вклучувајќи ги и сите лични податоци, ние ги користиме за:

 • да Ви ја презентираме нашата интернет страна и нејзината содржина,
 • да Ви ги обезбедиме информациите или услугите кои ги барате од нас,
 • да ги исполниме другите цели поради кои се обезбедени тие информации,
 • да Ви доставуваме известувања,
 • да ги исполниме нашите обврски и да ги примениме правата кои произлегуваат од било кој договор кој сте го склучиле со нас,
 • да Ве известиме за промените на нашата интернет страна, или за било кој проект или услуги кои ги нудиме или вршиме,
 • да Ви овозможиме да ги користите интерактивните функции на нашата страна,
 • да Ве исконтактираме во врска со проектите и услугите кои ги нудиме ние или трети лица, а кои би можеле да Ве интересираат,
 • во било која друга цел,со Ваша согласност.

Обезбедување сигурност на Вашите лични информации и други податоци

Делигхт ги презема сите потребни мерки, како би биле сигурни Вашите лични информации. За таа цел, само овластени вработени во Делигхт, компаниите кои вршат услуги и деловните партнери, кои се обврзани да чуваат доверливи информации, имаат пристап до Вашите лични податоци.

Заради заштита на Вашите информации, воспоставивме механизми кои Ви овозможуваат да управувате со своите информации, така што можете да го подесите пребарувачот да ги одбие сите или некои колачиња пребарувачи или да Ве предупреди кога се праќаат колачиња. Ако ги оневозможите или ги одбиете колачињата, имајте во предвид дека некои делови од оваа страна може да бидат недостапни или нема правилно да функционираат. Покрај тоа, применуваме мерки кои треба да ги заштитат Вашите лични податоци од случајно губење и неовластен пристап, користење, промена и откривање. Сите информации кои ни ги доставувате, се чуваат на нашите безбедни сервери.

Сигурноста и безбедноста на Вашите податоци, исто така зависи и од Вас. Доколку сте добиле (или сте избрале) лозинка за пристап кон одредени делови на нашата страна, Вие треба да ја чувате лозинката во тајност. Ве молиме никому да не ја откривате Вашата лозинка.

Преносот на информации преку интернет не е целосно безбеден. Иако ние ќе се трудиме да ги заштитиме Вашите лични податоци, не можеме да гарантираме безбедност на личните податоци кои се доставени на нашата страна. Секој пренос на личните податоци е на сопствен ризик. Ние не сносиме одговорност доколку не сте ја подесиле приватноста или не сте ги земале во предвид мерките за безбедност кои се дадени на интернет страната.

Откривање на Вашите информации

Делигхт никогаш нема да ги дели Вашите лични податоци со трети лица кои имаат намера да ги искористат за директни маркетинг цели, освен ако не сте ни дале дозвола за тоа.

Ние можеме да ги откриеме собраните информации за нашите корисници, како и информациите кои не ги идентификуваат поединците, без ограничување. Можеме да ги откриеме личните податоци кои ние ги собираме или Вие ни ги доставувате, на начин како што е наведен во оваа Политика за приватност:

 • во случај на продажба на дел или на целиот Делигхт ДООЕЛ или имотот, на било кое трето лице или во случај на промена во структурата или реорганизација,
 • на поддоговарачите, вршителите на услуги и трети лица кои ги ангажираме за поддршка на нашата работа,
 • за да се исполнат целите поради кои сте ги доставиле информациите,
 • за други цели со Ваша согласност.

Покрај тоа, можеме да ги откриеме Вашите лични информации:

 • ако сме должни да ги откриеме или поделиме Вашите лични податоци за да исполниме законска обврска (на пр.ако добиеме судски налог за тоа),
 • за да исполниме било кој услов за користење, кој важи за било кој од страните,или за да исполниме било кој услов или спогодба која се однесува на наши услуги,
 • ако веруваме дека откривање на информациите е неопходно или соодветно за заштита на нашите права, имот, безбедност, нашите клиенти или други лица. Ова вклучува размена на информации со други компании и организации заради заштита од измама и намалување на кредитен ризик.

Пристап и исправка на Вашите информации

Можете да побарате ажурирање на Вашите лични податоци кои ние ги поседуваме, така што ќе не контактирате на office.macedonia@delightoffice.com.

Доколку не сакате да ги делиме Вашите лични податоци со неповрзани трети лица или посредници за промотивни цели, можете да се одјавите, така што ќе ни испратите е-маил на office.macedonia@delightoffice.com во кој ќе го наведете Вашето барање.

Доколку не сакате информациите за Вашата е-маил адреса или контакт да ги користиме за промоција на сопствените проекти и услуги, или за проекти и услуги на трети лица, можете да се одјавите така што ќе ни испратите е-маил на office.macedonia@delightoffice.com во кој ќе го наведете Вашето барање.

Други интернет страни

Нашата интернет страна може да содржи линкови за други интернет страни кои не се под наша контрола и кои не подлежат на оваа Политика за заштита на приватноста, што значи дека оваа Политика за заштита на приватноста не важи за тие страни, па поради тоа Ви предлагаме внимателно да ја прочитате Политиката за заштита на приватноста на секоја интернет страна која ја посетувате. Доколку пристапите кон други интернет страни користејќи дадени линкови, операторите на тие страни можат од Вас да бараат информации кои ќе ги користат согласно нивните политики зазаштита на приватноста, кои може да се разликуваат од нашата.

Малолетни корисници

Доколку сте малолетни, неопходно е да добиете дозвола од Вашите родители или старатели, пред да ни ги дадете Вашите информации. На малолетните корисници кои немаат вакво одобрение, не им е дозволено да ни даваат лични информации.

Измени на нашата Политика за заштита на приватноста

Делигхт го задржува правото да врши измени на оваа Политика за заштита на информациите, без претходна најава. Затоа, Ве молиме следниот пат кога ќе ја посетите нашата интернет страна, повторно проверете ги условите како би биле запознаени со евентуалните промени до кои дошло. Сите информации за измени во нашата Политика за заштита на приватноста ќе ги објавуваме на оваа страна. Датумот кога последен пат е ревидирана Политиката за заштита на приватноста се наоѓа на врвот на страната.

Контакт информации

Доколку имате било какви прашања или коментари во врска со оваа Политика за заштита на приватноста или да поставите некое прашање во врска со Вашите лични податоци, тоа можете да го сторите на следниот е-маил: office.macedonia@delightoffice.com.

ПОЛИТИКА НА  “КОЛАЧИЊА”

Што е “колаче”?

“Колаче” е информација подготвена на вашиот компјутер од страна на web страната   која ја посетувате. “Колачињата” вообичаено се поврзани со вашите подесувања, подесувањето на web страната(страницата), како што се избран јазик или адреса. Подоцна, кога повторно ќе ја отворите истата web страница интернет пребарувачот повторно ги испраќа “колачињата” кои припаѓаат на таа страна(страница). Ова овозможува страницата да ги прикаже информациите прилагодени на вашите потреби.

“Колачињата” можат да содржат широк спектар на информации вклучувајќи и лични информации (како што се вашето име или e-mail адреса ). Сепак, оваа информација може да биде достапна единствено ако вие тоа го дозволите – web страните немаат пристап до информациите за кои вие не сте дале дозвола за пристап и неможат да пристапат до други датотеки на вашиот компјутер. Припремата на содржината и праќањето на “колачињата” за Вас не се видливи. Сепак можете да ги смените вашите податоци на интернет пребарувачот преку самостојно избирање дали ќе го прифатите или одбиете барањето за “колачиња”, па според тоа автоматски да ги избришете при затварање на интернет пребарувачот подготвените “колачиња” и останатите подесувања.

 

 

БРИШЕЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА КОЛАЧИЊА

Со уредување на подесувањата за “колачиња” одлучувате дали ќе дозволите нивно прифаќање  на вашиот компјутер. Уредување на подесувањата на “колачињата” може да се направи и преку интернет пребарувачот. За информации поврзани со подесување на “колачињата”, кликнете на име на интернет пребарувачот кој го користите. Некои подесувања можат да зависат и од уредите преку кои пристапувате на интернет ( компјутер, таблет или мобилен ) и сите не се достапни на македонски јазик.

Ако ги оневозможите “колачињата” ,  вие и понатаму може да ја пребарувате страницата на delightoffice.mk , но некои нејзини можности нема да ви бидат достапни.
Што се привремени  “колачиња”?

Привремените “колачиња” и или сесии од колачиња се отстрануваат по затварање на интернет пребарувачот. Со помош на нив  web – местата ги надополнуваат привремените податоци.

 

Што се постојани “колачиња” ?

Постојани или припремени “колачиња” остануваат на компјутерот и после затварање на интернет пребарувачот.  Со помош на нив web – местата ги надополнуваат податоците, како што се корисничко име за најавување и лозинка , така да не мора да се најавувате при секоја посета на одредена страница. Постојаните  “колачиња” ќе останат на компјутерот со денови, месеци а некои дури и со години.

 

Што се “колачиња“ од прва страна?

“Колачиња” од прва страна доаѓаат од web – места кои ги гледате, а може да бидат привремени и постојани. Со помош на нив web–местата може да ги надополниат податоците кои повторно ќе се користат со следната посета на тоа web–место.

 

Што се “колачиња“ од трета страна?

“Колачиња” од трета страна доаѓаат со реклами од други web – места, кои се наоѓаат на web – местата кои ги гледате. Со помош на тие “колачиња”, web – местата може да го надгледуваат користењето на интернетот во маркетиншки цели.

 

Дали Delight користи “колачиња“ ?

Delight користи “колачиња” , со основна цела нашите web – страници да овозможат подобро корисничко искуство.

Какви “колачиња“  користи Delight и зошто?

 • Привремени “колачиња” (engl. Session cookies)– тоа се привремени “колачиња” кои истекуваат ( и автоматски се бришат) по затварање на интернет пребарувачот. Ги користиме како би овозможиле пристап до содржините, како и работи кои може да ги правите кога се пријавувате со своите податоци.
 • Трајни “колачиња” ( Persistent cookies) – вообичаено имаат подолг датум на валидност (истекуваат подалеку во иднината), односно ќе останат во вашиот пребарувач се додека не им помине важноста или кога ќе ги не го избришете рачно.  Delight ги користи трајните “колачиња” за поголема функционалност како “меморија” како да е  дека корисникот е пријавена на страната. Исто така ги користиме трајните “колачиња”  со цел подобро да ги разбереме навиките на корисниците и последователно на тоа да ја подобриме странатаицата кон начинот на користење согласно интернет корисниците.

НЕОПХОДНИ КОЛАЧИЊА:

Име Компанија Опис Времетраење
PHPSESSID Делигхт Сесија колаче за оние делови од нашиот сајт кои се базирани на PHP јазикот за програмирање. Неколку делови од нашите веб страници се базирани на различни програмски јазици, така што обично инсталираме повеќе од едно сесија колаче. Сесија

АНАЛИТИЧКИ КОЛАЧИЊА:

Име Компанија Опис Времетраење
PHPSESSID cpx.smind.si Ќе се исчисти веднаш штом истече сесијата на пребарувачот или го затворите пребарувачот. 7 дена
_gat_UA-XXXXXXXX-X Google Analytics Колачето го ограничува бројот на барања направени од Google. 7 дена
_gid Google Analytics Поставено од Google Analytics за броење и следење на посети низ веб страната за статистички цели (анонимно) 1 ден
_ga Google Analytics Се користи за идентификување на уникатни корисници и истекува по 2 години 2 години
fr Facebook Поставено од Фејсбук за чување и следење на посети низ веб страната за маркетинг цели, истекува за 3 месеци 3 месеци

РЕКЛАМНИ КОЛАЧИЊА:

Име Компанија Опис Времетраење
_fbp Facebook Поставено од Фејсбук за чување и следење на посети низ веб страната за маркетинг цели 3 месеци
IDE doubleclick.net Содржи уникатен код да одреди која реклама се прикажала на кој уред, од страна на a unique code to determine Google Inc. Адвертајзинк платформата DoubleClick. Овозможува мониторинг на ефективноста на рекламите и овозможува да се порелевантни за корисникот. 2 години

 

Дополнителни информации околу за исклучување на “колачиња“

Во моментов постојат неколку web-страници за исклучување на “потхранување на колачињата” за најразлични сервиси. Повеќе за тоа може да се информирате на следниве линкови:

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување