Steelcase
  • Flex просторни решенија

    Просторни решенија кои овозможуваат приватност или поделба на работните простории со колегите. Идеални за создавање на визуелни или звучни прегради, во завистност од потребите на работните задачи.