Просторни решенија кои овозможуваат приватност или поделба на работните простории со колегите. Идеални за создавање на визуелни или звучни прегради, во завистност од потребите на работните задачи.

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување